Niçin yabancı e-ticaret siteleri yerine globalpiyasa.com?

Niçin yabancı e-ticaret siteleri yerine globalpiyasa.com?

Küreselleşmenin en radikal sonucu sanayisizleşmedir. Sanayi ekonomik gerçeklere uygun olarak işgücünün ucuz olduğu ülkelere kayar. Bu ülkeler üretir, biz tüketir ve dış ticaret açığı veririz. Bu açığı kapatmak için kısa vadede borç alırız ya da ihraç edecek ürün arayışına gireriz.

Dış ticaret açığına çözüm bulmanın en etkili yolu ağır sanayinin şart olmadığı yüksek katma değerli teknolojik ürün üretmektir. Ama karşı taraf da boş durmuyordur. Bu döngü radikal önlemler alınmadığında bu şekilde devam eder. Gelişmiş ülkeler bize mobil telefon satar patates alırlar, ya da emek yoğun başka ürünleri…

Açığı kapatmanın diğer bir yolu da hizmet satışları ve turizmdir. Bu önemlidir, ama denge tutturulmalıdır. Yoksa gelirler, gezer tozar eğlenir ve giderler; bize de hizmet etmek düşer.

Sonuçta sanayi ürünlerinin de, tarım ürünlerinin de, moda deyimle yüksek katma değerli teknoloji ürünlerinin de bir bütünlük içinde dengeli olarak satılması önemlidir.

ARGE önemlidir, endüstriyel üretim ve bunu yaparken yenilikçi fark yaratmak da önemlidir. İhracat ülkenin geleceğidir.

 

İhracat nasıl yapılır?

Ama tüm bunlar için pazar bulmak ve dış dünya ile işbirlikleri geliştirmek önemlidir. İhracat özünde satıştır. Ama buraya değil oraya satış, dışarıya satış.

Satış için nasıl önce pazar esnafının, ardından toptancıların ve şimdi de AVM’lerin taktikleri yetersiz kalmaya başladıysa sıra FUAR’ların yetersizliğine gelecektir.

E-Ticaret alanında sonsuz olasılık vardır, fuarlarda ise mekân başta olmak üzere fiziki pek çok kısıtlılık… İnternette her an her yerdesiniz, fuarda ise o anda o yerde..

Türk ürünlerinin satışında dijital pazarlama en temel yoldur.

Fuarlar da önemlidir ama ağırlık hızla dijital pazarlamaya kaymaktadır.

Dünyaya açılmanın yolu fuar stantları değil ürün anahtar sözcükleridir. Duvarlar değil web siteleri boyanmalı, afişler değil görseller oluşturulmalıdır.

Ama nerede? Hangi e-ticaret platformunda?

Ben Türkiye’de satış hedefleri olan hiçbir yabancının Türkiye merkezli e-ticaret sitelerinde web sayfası oluşturduğunu görmedim. Fiziki fuarlara katılırlar ama internet tabanlı pazarlama çalışmalarında kendi e-ticaret sitelerini ve iş ağlarını dikte ederler.

Yarın fiziki fuarlar önemini kaybettikçe tümüyle ticari rakibimiz olan ülkelerin e-ticaret ağlarına teslim olma seçeneği ile karşı karşıya kalacağız. Bu seçeneği bertaraf etmenin tek yolu kendi ticari-endüstriyel veri tabanımızı oluşturmak ve stratejimizi bu yolla temellendirmektir.

 

Globalpiyasa.com platformunda:

Yönetim paneli Türkiye’dedir.

Dış talepler mesaj alt yapısı ile ya da satınalma taleplerinin yayınlanmasıyla Türk firmalarına yönlendirilmektedir.

Globalpiyasa.com üzerindeki tüm firma kurumsal iletişim bilgileri herkesin erişimine açıktır.

Globalpiyasa.com milli ve yerli özelliklere, uluslararası vizyona sahiptir.

Platformda internet trafiği tüm paydaş kurumlarca izlenmektedir.

Yabancı ziyaretlerin %1’i sipariş mesajıyla sonuçlanmaktadır.

Globalpiyasa.com endüstriyel veri tabanı olarak on binlerce firma web akıllı web sitesini kapsamaktadır. Her ay 200.000 tekil ziyaret ve 20.000 yurtdışı ziyaret trafiğine sahiptir. Bu trafik her ay %10 oranında artmaktadır.

Trafik izleme, raporlama ve analiz uygulamaları tüm Ticaret ve Sanayi Odalarına, Organize Sanayi Bölgelerine, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ve İhracatçı Birliklerine açıktır.

Firmalar mesaj ve bildirimlerle online olarak bilgilendirilmektedir.

Kocaeli Sanayi Odası’nın iş geliştirme süreçlerine dahil olduğu globalpiyasa.com projesi pek çok ÜNİVERSİTE, TSO, OSB, TGB ve diğer işbirliği kuruluşunun katılımıyla güçlenmekte ve bölgesel veri tabanlarını, yerel özellikleri koruyarak ulusal bir çatı altında birleştirmektedir.

 

Sonuç:

Şüphesiz yabancı e-ticaret sitelerinde de sayfa oluşturacak firma ve kurumlar olacaktır. İhracat için belli bir denge içinde tüm yollar denenmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki ihracata yönelik stratejik amaçlarımız kendi milli veri tabanımızı oluşturmayı gerekli kılmaktadır.

Firmaların münferit tercihleri olabilir ancak işbirliği kurumlarının özellikle TOBB ve TİM gibi çatı kuruluşların milli menfaatlerimizi ön planda tutan bir strateji içinde ihracata yönelik vizyon oluşturmaları son derece önemlidir.

Globalpiyasa.com ürün arama motorunu, firma ve ürün veri tabanını, işbirliği ağını, firma eşleştirme alt yapısını, talep yönetim alt yapısını, İngilizce, Rusça ve Almanca çeviri seçenekleri, mesaj yönetim sistemi ve diğer destek modülleriyle Türkiye’nin ihracatçılarına sunmaktadır.

 

Makale tarihi: 06.02.2017

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü