T.C. Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği:

TC. Ticaret Bakanlığının Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İhracatçı Birlikleri, Sektörel Dernekler gibi iş birliği kuruluşlarının bakanlıkça onaylı e-ticaret sitelerine toplu üye sağlamalarıyla ilgili % 80 geri ödeme içeren yeni e-ticaret desteği ne anlama gelmektedir?

 

Bir ülkede refahın artması toplam gelirin yüksek olması kadar bu gelirin toplumun tüm kesimlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasıyla da ilgilidir. Toplam gelirin yükselmesi kaynakların iyi kullanılmasına, ekonomin iyi işleyen güçlü bir yapıya sahip olmasına ve özellikle böyle bir yapıya sahip ekonomi içinde üretim sektörünün güçlü olmasına bağlıdır.

Ekonomik yapı iktisadi faaliyetlerin yani üretim, dağıtım ve satış faaliyetleri ile birlikte finansal faaliyetlerin ve hizmet sektörü faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Zenginleşme için üretim şarttır. Fiziki üretim,  üretim şartlarını oluşturan hizmet üretimi ve lojistik altyapı ile de desteklenmelidir.

Zenginleşme için üretim, üretim için de” sipariş” şarttır. Sipariş alma pazarlama faaliyetlerini yani üretime hizmet eden faaliyetlerde bulunmayı gerektirir. Tersi stok için üretim anlamına gelir ki bunun verimlilik odaklı piyasalarda rekabetçilik açısından bir anlamı yoktur.

Yazılım öncelikle maddi bir üründür. Ürün olarak piyasada yerini aldıktan sonra hizmet üretir. Bilgisayarların da kullanıcıları yoluyla birer ürün olarak, çok çeşitli hizmetler üretilmesinin aracı olmaları gibi..

E-Ticaret yazılımları birer ürünüdürler. E-Ticarete yönelik iş ağı yazılımları da öyle. Yazılım hizmet değildir, hizmet üreten bir üründür. Bu ifade hizmet üretilmesini sağlayan bir ürün olarak da değiştirilebilir.

Ancak firma profilleri ve ürünlerini içeren bir veri tabanı bir ürün olan yazılımın ve bu yazılımı kullanarak veri girişi sağlayan hizmet faaliyetlerinin ortak ürünüdür.

İş ağları ise yazılım, veri tabanı ve bu veri tabanı üzerinde aktiviteleri içeren süreç yönetiminden oluşur.

Bu aktiviteler; arama, saklama, arşivleme, mesaj gönderme, paylaşım, sipariş gibi aktivitelerdir.

Bir iş ağında ve buna bağlı veri tabanında firmalar kendilerine verilen ara yüzler yoluyla ürün ve faaliyetlerini bir veri tabanına girerler. Bu veri tabanı üzerindeki diğer kullanıcı firma ve şahıslar arama yaparak ilgili ürün, faaliyet ve firmalara erişirler. Bu erişimden sonra mesaj, paylaşım ve siparişler yoluyla iletişime geçilir.

Ancak ülkemizde bu tür “veri tabanlarının” ve bu veri tabanları üzerinde “operasyonel aktiviteleri” yöneten iş ağlarının önemi anlaşılamamıştır. Daha doğrusu konuyu devlet anlamış KOBİ’ler anlamamıştır.

Kamu –sanayi- üniversite işbirliği kapsamında, kamu ihracata ve bilgi temelli işbirliğine yönelik olarak konunun önemini kavramış ve toplu e-ticaret üyeliği destek mevzuatını oluşturmuştur. Ancak firmalar “işbirliği ağı” içinde olmanın dijital pazarlama faaliyetleri konusunda ne anlama geldiği konusunda yeterli düzeyde bilgilendirilmemişlerdir.

 

Endüstriyel bir iş ağı içinde olmak;

  • Endüstriyel bir “çarşı” içinde olmak,

  • Ortak reklam olanaklarından faydalanmak,

  • Küme içindeki işbirliği seçeneklerinden faydalanmak,

  • Yurt dışı alımcılar için hedef tedarikçi listesine dahil olmak,

  • Arama motorlarında daha önde yer almak demektir,

Yeni E-Ticaret Desteği;

 

E-ticaret sitesi özellikleri de taşıyan bir iş ağında olmak tekil bir web sitesine göre 20 ile 30 kat arası daha fazla yeni müşteri olasılığı sunmaktadır. Globalpiyasa.com TC. Ticaret Bakanlığınca onaylı üye firmalarına yüksek ve kaliteli trafik sağlayan bir iş ağı ve e-ticaret sitesidir.

24 Kasım 2016 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan TSO, OSB, TGB, Sektörel Dernek ve İhracatçı Birlikleri gibi işbirliği kuruluşlarının bakanlıkça onaylı e-ticaret sitelerine toplu üye kaydetmelerine yönelik e-ticaret desteği ihracat siparişlerinin alınması yoluyla ülkenin zenginleşmesi için son derece önemlidir.

Bu e-ticaret sitelerinin uluslararası ticareti hedefleyen, yıllık 200.000’in üzerinde yurt dışı ziyaretçisi olan e-ticaret siteleri olmaları ve başka pek çok Ticaret Bakanlığınca belirlenen akreditasyon koşulunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Niçin globalpiyasa.com?

 

Globalpiyasa.com TC Ticaret Bakanlığınca onaylı, kategori, alt kategori, firma web sayfaları, ürün sayfaları, anlamsal arama yeteneği, mesajlaşma alt yapısı ile yüksek teknolojik özelliklere olan global bir vizyona sahip yerli ve milli bir e-ticaret sitesi ve iş ağıdır.

Dört dilde İngilizce, Almanca, Rusça ve Türkçe olarak yayın yapmaktadır. Globalpiyasa.com büyük veri tabanı içinde bölgesel ve sektörel veri tabanları oluşturarak işbirliği kuruluşlarına üye yaptıkları firmalara yönelik trafiği izleme olanağı sunmaktadır.

Globalpiyasa.com çok merkezli etkin bir e-yönetim yapısını benimsemiştir. Bu platformda tüm TSO, OSB,TGB, İhracatçı Birliği ve Sektörel Dernekler kolay, hızlı ve etkin yönetim panelleri ile kendi sanal fuarlarını kuracak ve geliştireceklerdir.

Globalpiyasa.com ise teknik alt yapıyı sağlarken üye firmaları uluslararası pazarlara taşıyacak, ürün ve faaliyetlerin tüm arama motorlarına indekslenmesini sağlayacak, firmalar için sipariş ve mesaj yönetim panelleri oluşturacaktır.

Globalpiyasa.com anlamsal arama teknikleri, yapay zeka uygulamaları, veri madenciliği uygulamaları, onlarca destekleyici modül çalışması, yerel ve global partnerleri ile Türkiye’nin ihracata yönelik 2023 vizyonu ve daha ilerisi için ihracatçıların iş ortağıdır.

 

Kadir Decdeli                                                                               27 Kasım 2016

 

Makale tarihi: 28.11.2016

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü