globalpiyasa.com nedir?

globalpiyasa.com internet tabanlı ticaret, kariyer, sosyal medya, tanıtım, fuar ve diğer elektronik yayıncılık bileşenlerini içeren bir platformdur. Otomatik çeviri özellikleriyle Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde içerik sağlamakta, bu içeriği Google, Yandex ve diğer arama motorlarının indekslemesini sağlamaktadır. 

globalpiyasa.com ticari düzeyde uluslararası işletmeler ağı olarak ürünlerin yanı sıra firmaları da kapsamaktadır. Ürün arama, firma arama, satın alma talebi yayınlama ya da kişi arama gibi temel özellikleriyle birlikte, bireysel üyeler ve firma temsilcisi kişiler arasındaki iletilerin yönetilmesini sağlayan özellikleriyle de gelişkin bir global ticaret platformu ve arama motorudur. 

globalpiyasa.com platformu sürekli zenginleşen içeriğiyle, endüstriyel, ticari, akademik ve kariyer bileşenleriyle “Üniversite & Sanayi İşbirliği”ne katkı sağlamakta; aynı zamanda ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri için ortak bir bütünleşik veri tabanı olma özelliği taşımaktadır.

globalpiyasa.com aşağıda listelenen temel işlevleriyle, ticari ve sosyal olmak üzere iki ayrı düzeyde çalışmaktadır. Ticari ve sosyal düzeyler, platformun temel işlevleri ve bu işlevlerin içinde yer aldığı süreçlerde iç içe geçmiş durumda ve sürekli etkileşim içindedir. globalpiyasa.com tüm bu süreçlerde ürün, firma, satın alma talebi, iş adayı, hizmet, proje ve makalelere erişimi sağlarken bir arama motoru görünümündedir. Ancak bu arama motoru ticari ve sosyal boyutlara sahip uluslararası bir iletişim ağı içinde işlemektedir. Bu iletişim ağının; ülke yöneticileri, temsilcileri, danışmanları ve çözüm ortaklarıyla tüm dünyayı kapsaması ve dünya genelindeki kurumsal ve bireysel üyeleri için hizmet üretmesi globalpiyasa.com’un temel hedefidir.
Bu temel hedef çerçevesinde Türkiye’de üretim ve ihracat yapan firmaların hem iç pazardaki fırsatlara hem dünya pazarlarına ulaşmaları önemli bir özel hedeftir. 


globalpiyasa.com veri tabanı; ticari, sosyal ve akademik düzeylerinin yanı sıra gelişkin bir kariyer platformudur. globalpiyasa.com kapsamında firmalar web sitelerini oluşturur ve ürünlerini yayınlarken kendilerine özel insan kaynakları yönetim paneliyle iş ilanları da yayınlamakta ve gelen başvuruları yönetebilmektedirler. 


globalpiyasa.com Türkiye’nin en gelişkin Ürün Arama Motorunu, işletmeler ağı projesini, kariyer ve sosyal ağ projelerini ülkemizin kullanımına sunarken küresel bir vizyonla yurt dışı temsilcilikler oluşturmakta, anlaşmalar imzalamakta, global hedefleri olan bir büyüme stratejisi izlemektedir. 


globalpiyasa.com katılımcı on binlerce firma, çözüm ortağı Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer kurumların katkısıyla Türkiye’nin en büyük İnternet Tabanlı Ortak Veri Tabanı Projesini yürütmektedir. 


Kurumunuzun, firmanızın katılımı ya da bireysel katılımınız sizin için olduğu kadar globalpiyasa.com projesi için de önem taşımakta ve birlikte ortak veri tabanı oluşturma vizyonuna katkı sağlamaktadır. 

 

Menü